LeftAdv
Tìm kiếm tour
Nơi khởi hành
Điểm đến
Thời gian Tour
Khoảng giá
Tìm kiếm

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội
- Địa chỉ: Số 273 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh danh lữ hành quốc tế và nội địa; Đại lý du lịch; Vận tải hành khách đường bộ; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Kinh doanh bất động sản;…
 
- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội
- Địa chỉ: Số 273 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh danh lữ hành quốc tế và nội địa; Đại lý du lịch; Vận tải hành khách đường bộ; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Kinh doanh bất động sản;…
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 748.000.000.000 đồng 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 20.679.800 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 20.679.800 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 04
/03/2015 đến ngày 24/03/2015 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 10/04/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/04/2015 đến ngày 07/04/2015
 

Tài liệu đính kèm:
  
  4. Ban CBTT Du lich Dich vu Ha Noi.zip
   1. Quy che dau gia Du lich Dich vu Ha Noi.doc
   2. QD phe duyet, Dieu le, Phuong an lao dong, Phuong an SXKD.zip
   3. BCTC Du lich Dich vu Ha Noi.zip
   Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
   Mau don dang ky dau gia.doc
    

Các tin khác

BANGKOK AIRWAYS GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GIÁ VÉ GV2 (SALES PERIOD: 29OCT - 31DEC18)

(09/11/2018)
Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội
THƯ MỜI ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THƯ MỜI ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(15/03/2018)
Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội

"Du lịch Việt Nam đã và đang làm việc phi thường"

(21/01/2018)
Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Mai Châu lọt Top 10 điểm du lịch mới mẻ nhất châu Á

Mai Châu lọt Top 10 điểm du lịch mới mẻ nhất châu Á

(21/01/2018)
Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội