LeftAdv
Tìm kiếm tour
Nơi khởi hành
Điểm đến
Thời gian Tour
Khoảng giá
Tìm kiếm

Hongkong - Macao

Hongkong - Disneyland

Hongkong - Disneyland

 • Mã Tour:
 • Hành trình:
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Giá: 14,145,000 đ
Hongkong - Macao - Thâm Quyến

Hongkong - Macao - Thâm Quyến

 • Mã Tour:
 • Hành trình:
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Giá: 15,800,000 đ
Hongkong - Quảng Châu - Thâm Quyến

Hongkong - Quảng Châu - Thâm Quyến

 • Mã Tour:
 • Hành trình:
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Giá: 15,200,000 đ
Hongkong - Macao - Thâm Quyến - Quảng Châu

Hongkong - Macao - Thâm Quyến - Quảng Châu

 • Mã Tour:
 • Hành trình:
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Giá: 16,200,000 đ
Hongkong - Macau

Hongkong - Macau

 • Mã Tour:
 • Hành trình:
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Giá: 14,200,000 đ