LeftAdv
Tìm kiếm tour
Nơi khởi hành
Điểm đến
Thời gian Tour
Khoảng giá
Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways Thông báo giá khuyến mại USD531 dành cho HANYVR

Kính gửi Quý khách hàng 

Phòng vé xin gửi thông báo triển khai giá Khuyến mại áp dụng riêng cho hành trình HAN - YVR. 

Giá khuyến mại HANYVR - USD531 được áp dụng bán từ nay đến hết 31/12/2018. 
Một số lưu ý: 
- Thời gian khởi hành: 08/11/18 – 28/12/18 & 08/01/19 – 20/01/19 
- Được phép bán kết hợp với bảng giá thường 
- Được phép bán kết hợp trong Việt Nam và trong Bắc Mỹ. 

 

Phòng vé xin gửi thông báo triển khai chính sách khuyến mại mới áp dụng cho những booking đặt hạng Premium Economy. 

Nội dung chính sách mới như sau: 

Đối với những booking chặng dài đặt hạng Premium Economy khởi hành từ SGN, khách hàng sẽ được Nâng hạng miễn phí từ Economy lên Business đối với chặng SGNHKG/HKGSGN. 

Điều kiện áp dụng: 

1. Hành trình áp dụng bao gồm đến: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc 

2. Thời gian áp dụng: từ nay đến 30/11/18 

3. Thời gian khởi hành: 01/11/18 - 29/01/19 ; 11/02/19 - 24/06/19 

4. Áp dụng cho chuyến bay CX772 / CX726 / CX721 

Xin trân trọng cám ơn.

Các tin khác